Lekker in je vel Emotiekaarten


Lekker in je vel Emotiekaarten

Positief omgaan met emoties
€ 18,95 (incl. 21% btw)
ISBN 978 90 828 7 26 51
formaat 95 x 122 x 22 mm

NIEUWE druk! Nu in stevig hardcover bodem deksel doosje

lekker in je vel Emotiekaarten

Lekker in je vel Emotiekaarten binnenwerk

 

VOEL-DENK-DOE

De Lekker in je vel EMOTIEkaarten zijn een krachtig hulpmiddel om emoties beter te leren begrijpen, en om er een gesprek mee op gang te brengen. Tekst, beeld én prikkelende oplossingsgerichte vragen helpen gevoelens en emoties beter bespreekbaar te maken, ze te (h)erkennen en er beter mee om te gaan. Verrassend, hoe je jezelf en elkaar (nog) beter leert kennen. Je voelt je daardoor zekerder, het geeft je meer zelfvertrouwen én het helpt je in relaties met anderen.

SPEEL-ONTDEK-LEER

Het LEKKER-in-je-VEL-spel helpt:
• je emotionele intelligentie (EQ) te vergroten
• inzicht te krijgen in de betekenis van gevoelens en emoties
• je emotionele woordenschat uit te breiden
• positief en oplossingsgericht te leren denken

0

48 EMOTIES: coachingkaartjes in WOORD én BEELD
Het “LEKKER In Je VEL Spel” bevat 48 coachingkaartjes met op ieder kaartje een emotie. De afbeelding op de voorkant van de kaart weerspiegelt het gevoel.

• korte omschrijving emotie
Op de achterkant van de kaart staat een korte doeltreffende uitleg van de emotie, waarin er ook extra nuancewoorden worden gegeven voor het betreffende gevoel. Zo geeft dit spel spelenderwijs een uitbreiding van je emotionele woordenschat.

• Oplossingsgerichte vragen: VOELEN – DENKEN – DOEN !
Onder de afbeelding staan telkens twee vragen waarmee je inzicht krijgt in de manier waarop je positief en oplossingsgericht om kunt gaan met het betreffende gevoel. Emoties zijn signalen die aangeven hoe het met je gaat en welke actie er nodig is. De vragen helpen om te bedenken wat je kunt doen met die emotie.

• 48 emoties en gevoelens in toegankelijke taal
De woorden voor emoties en gevoelens die in dit Lekker-in-je-vel-spel zijn opgenomen sluiten prima aan bij de spreektaal. Het zijn allemaal toegankelijke woorden in begrijpelijke taal voor kinderen, laaggeletterden, maar ook voor volwassenen die moeite hebben met het praten over emoties.
verdrietig
Regelmatig wordt er, in de literatuur of lesmateriaal, over de basisemoties als de vier B’s gesproken: Bang, Blij, Boos en Bedroefd. Maar bedroefd vinden wij geen ‘kinderwoord’. Verdrietig is wél een woord dat kinderen kunnen gebruiken. Daarom kozen wij voor het woord verdrietig.

• Gedachtegoed Marshal Rosenberg
Emoties | Lekker-in-je-vel: 48 coachingkaartjes. Bij het samenstellen van deze kaartenset hebben we rekening gehouden met het gedachtegoed van Marshal Rosenberg en de theorie van de Geweldloze communicatie. De emoties en gevoelens die in dit Lekker-in-je-vel-spel zijn opgenomen zijn dan ook alleen de woorden voor de echte emoties die er zijn.

Woorden met quasi- of schijngevoelens zoals zoals: “ik voel me afgewezen, aangevallen, tekortgedaan, gehinderd, onderdrukt, bedrogen, vernederd, gekwetst, in de steek gelaten, verwaarloosd, niet serieus genomen, onder druk gezet, ik voel me gebruikt”, komen niet voor op de kaarten. Met deze quasi-gevoelens geef je slechts jouw oordeel over wat een ander jou aandoet. Schijngevoelens zijn geen handige woorden om te gebruiken, het zijn in feite woorden voor gedachten en hebben altijd een zekere beschuldiging of verwijt in zich aan het adres van de ander: “ik heb het idee dat jij mij dit aandoet.” Beschuldigingen of verwijten zijn niet bevorderend voor de start van een goed gesprek om bijvoorbeeld een conflict op te lossen. Je wordt veel beter begrepen door een ander en je roept eerder meer empathie op, wanneer je de echte emotiewoorden gebruikt zoals deze zijn opgenomen in dit Lekker-in-je-vel-spel.

• Leer spelenderwijs echte emotiewoorden te gebruiken!

Diverse unieke spelvormen in één doosje 

Diverse unieke SPELvormen

PRATEN-LUISTEREN: Woordenschat + Vragenspel: ik… en jij?’
VOELEN: Filmpje + Ontdekkingstocht
UITBEELDEN-ZIEN: Lichaamstaal + variaties
STEMGEBRUIK: Stem en Emotie

De volledige handleiding met uitleg van diverse SPELvormen is te vinden op een aantal kaartjes in het doosje. Maar je kunt ook gewoon even tussendoor een kaartje uit het midden van de stapel trekken en je laten verrassen door de emotie die je pakt.

Meteen AAN DE SLAG !

Weet je even niet wat je allemaal voelt? Word je overspoeld door allerlei verschillende emoties en wil je meer duidelijkheid? Deze Emotiekaartjes kunnen je ook direct helpen te onderzoeken welke gevoelens op dit moment bij jou spelen.
1. Leg alle kaartjes met de emotiewoorden open op tafel.
2. Schuif de emoties weg die niet met jouw gevoel te maken hebben.
3. Ga zo door totdat je 2 of 3 kaartjes over hebt.
4. De vragen op de achterkant kunnen je dan verder helpen!

Alleen maar moeilijk???
Heb je vooral last van moeilijke gevoelens?
1. Sorteer de kaartenset en gebruik alleen de donker blauwpaarse of roodpaarse emotiekaarten.
2. Schuif de emoties weg die niet met jouw gevoel te maken hebben. Dat lucht al op! Welke kaarten laat je liggen?
3. Ga zo door totdat je 2 of 3 kaartjes over hebt.
4. Doorvoel wat er nu speelt. Waar voel je dit in je lijf? Onderzoek daarna die emoties met behulp van de oplossingsgerichte vragen die op de achterkant van de kaartjes staan.

• SPELVORM 1 :  UITBEELDEN – ZIEN 

LICHAAMStaal:
Wie van de drie?

De speler die aan de beurt is, heeft niet gezien welk emotiekaartje werd aangewezen. Er liggen drie kaartjes op tafel. Alle spelers beelden allemaal tegelijkertijd de aangewezen emotie uit zonder geluid. Wat zie je? Welke emotie is het?

> Lees meer in de handleiding in het doosje.

• SPELVORM 2 :  PRATEN – LUISTEREN 

WOORDENschat

Probeer de emotie hardop in je eigen woorden te omschrijven met een voorbeeld daarbij. Vind je dit moeilijk? Kijk dan naar de korte omschrijving op de achterkant van de kaart. Klopt de uitleg bij wat jij dacht?

> Lees meer hierover in de handleiding bij het spel.

• SPELVORM 3 : PRATEN – LUISTEREN

VRAGENspel: ik… en jij?

Op de achterkant van iedere kaart staan twee vragen.
• De eerste vraag is bedoeld om jezelf beter te leren kennen.
> Herken je het gevoel? Wanneer heb je die emotie?
• De tweede vraag is bedoeld om inzicht te geven hoe je oplossingsgericht en op een positieve manier kunt omgaan met de emotie.
> Wat kun je doen om vaker een positief gevoel te hebben?
> Wat helpt om met een moeilijke emotie om te gaan?

Vertel eerst zelf en geef daarna het kaartje aan een andere medespeler en laat deze dezelfde vragen beantwoorden. Hoe gaat een ander met die emotie om? Heb je tips voor elkaar?

> Lees meer hierover in de handleiding bij het spel.

• SPELVORM 4 :  VOELEN

FILMPJE:
visualiseer positieve herinneringen

• Ga op een rustige plek zitten en schud de spieren van je armen en benen los. Ontspan alles in je hele lijf.
• Leg alle positieve kaarten door elkaar met de voorkant naar boven voor je neer.
• Maak een brede glimlach en hou deze zes tellen vast.
• Trek blind een kaart. Bekijk de afbeelding en zeg het woord. Ken je dat gevoel? Welke herinneringen heb je daarbij? Wanneer had je dat gevoel heel sterk? Waar was je en met wie? Wat gebeurde er?
• Doe nu je ogen dicht en kijk het filmpje in gedachten terug. Waar voel je die emotie in je lijf?
• Haal dan zes keer heel diep adem met je buik. Adem in door je neus. Adem heel langzaam uit door je mond.
Hmm… lekker-in-je-vel!

• SPELVORM 5 : VOELEN

Ontdekkingstocht

Kies ‘s ochtends twee kaartjes, een donkere en een lichte kaart.
• Onderzoek een hele dag wanneer jij die twee emoties voelt. Waar in je lijf voel je het vooral?
• Hoe zien anderen aan jou wat jij voelt?
• Wanneer zie je de emotie bij een ander? Wat zie of hoor je dan?
• Hoe klinkt een stem? Bijvoorbeeld, hoe klinkt jouw stem als je heel blij of boos zegt: ‘Kom eens hier!’

• SPELVORM 6 : HOREN – ZIEN – SPREKEN

Download STEMMENspel

Ontdek spelenderwijs de verschillen in stemgebruik die passen bij een emoties. Aan het stemgeluid en de intonatie waarmee iemand iets zegt kun je soms al goed horen welke emotie er achter een boodschap verscholen ligt. Wanneer je duidelijker bent in wat je wilt zeggen, dan begrijpen anderen beter wat je werkelijk bedoelt. C’est le ton qui fait la musique. De manier waarop je iets zegt kan zelfs belangrijker zijn dan wat je zegt!

Met dit STEMMENspel ga je ontdekken hoe je op verschillende manieren iets kan zeggen. Zeg je het heel boos of liefdevol? Klinkt je stem verdrietig of juist heel vrolijk. Praat je met een ontspannen relaxte stem of klinkt er angst in je stem. Zo ontdek je spelenderwijs hoe je je stem beter en effectiever kunt gebruiken. 

Stemmenspel
 BESTEL PDF-bestand en maak je eigen STEMMENspel!

Gebruik deze download als extra aanvulling bij het Lekker-in-je-vel-spel. De pdf bestaat uit 4 pagina’s:
1. SPELbord
2. Handleiding uitleg spel en werkvorm
3. knipvel met TEKSTkaartjes
4. knipvel blanco tekstkaartjes om zelf in te vullen

lekker in je vel gevoelens en emotie spelbord stemmenspel
1. het SPELbord

Op het het spelbord staan zes verschillende emoties die qua stemgeluid goed van elkaar zijn te onderscheiden. Er zijn drie tegenstellingen gebruikt voor dit spel:
BOOS [1]  <–> LIEFDEVOL [2]
VERDRIETIG [3]  <–>  VROLIJK [4]
BANG [5] <–> ONTSPANNEN [6]handleiding
Handleiding Lekker in je vel spel
2. Handleiding STEMMEMspel

Speelwijze en beschrijving van de werkvorm om eigen tekstkaartjes te maken.
knipvel
knipvel
STEMMENspel knipvel TEKSTkaartjes
3. knipvel STEMMENspel: TEKSTkaartjes
Knip de tekstkaartjes uit en leg ze op het SPELbord. Met deze kaartjes speel je eerst het Stemmenspel zoals in de handleiding beschreven staat. Speel het spel en maak daarna je eigen nog veel leukere TEKSTkaartjes!

blanco

4. STEMMENspel: BLANCO TEKSTkaartjes
> TIP ! Maak met elkaar eerst lijstjes met allemaal nieuwe zinnen die heel goed passen bij de zes verschillende emoties van het STEMMENspel. BOOS | LIEFDEVOL | VERDRIETIG | VROLIJK | BANG | ONTSPANNEN
• Gebruik alleen korte zinnen!
• Zoek de leukste tekstregels uit en schrijf deze op het blanco KNIPvel.
• Knip dan de nieuwe eigen TEKSTkaartjes uit.
• Leg de kaartjes die nodig zijn op het SPELbord (afhankelijk van het aantal spelers, zie handleiding).
• Klaar voor de start van je eigen superspel!

Veel plezier!

© Op alle downloads, kleur- of knipbladen van Dubbelzes staat auteursrechtelijk beschermd materiaal. Gebruik is toegestaan als thuiskopie voor niet commercieële doeleinden met vermelding van: © 2012 Dubbelzes uitgeverij.

Download EmotieWijzer

HET EMOTIEmodel ™
Op de EmotieWijzer is te zien hoe 48 emoties en gevoelens overzichtelijk in kaart zijn gebracht. Aan de kleurstelling zie je direct of het om een positieve (lichte kleur) of om een moeilijke (donkere kleur) emotie gaat.

• positief gevoel: blauw-groen | groen-geel | geel-rood
• moeilijk gevoel: blauw-paars | paars-rood

• actief naar buiten gerichte emotie: ROOD in de kaart
• passief naar binnen gerichte emotie: BLAUW in de kaart

  EmotieWijzer Geef emoties een plaats© 2012 Dubbelzes

> BESTEL PDF-bestand en print je eigen EmotieWijzer

3 pagina’s PDF-DOWNLOAD op liggend A4-formaat: 297 x 210 mm

EmotieWijzer

EmotieWijzer moeilijke gevoelens

“moeilijke gevoelens”
Wij kiezen hier bewust voor het woord “moeilijk” (als tegenstelling van positief) voor een moeilijk gevoel, een gevoel dat om aandacht vraagt, waar je moeite voor moet doen om te kunnen doorvoelen en te begrijpen welke behoefte erachter verscholen ligt. Moeilijke gevoelens willen wij dan ook absoluut niet als negatieve emoties benoemen! Het zijn hele belangrijke en vooral menselijke gevoelens die er zeker ook mogen zijn. Ze maken ons bewust van wat we als niet prettig ervaren of laten ons voelen waar onze grenzen zijn. Ze geven ons inzicht in welke behoeften we hebben om in balans te kunnen zijn. Ze geven richting aan ons leven.

EmotiePoster: ik voel (me)…

Emoties een plaats geven
De EmotiePoster geeft een overzicht van alle positieve en moeilijke emoties uit het Lekker-in-je-vel-spel. De poster is een echte eye-catcher voor iedere klas of praktijk of kinderkamer. Deze EmotiePoster nodigt uit om emoties aan te wijzen en er over te praten. Je kunt hierop goed zien hoe je de emoties ook echt een plaats kunt geven. Het is een goede aanvulling op het Lekker-in-je-vel-spel en maakt het geheel aan emoties nog overzichtelijker en meer bespreekbaar!

De 48 emoties zijn gerangschikt en geordend volgens hetzelfde inzichtelijke EMOTIEmodel™ als het Lekker-in-je-vel-spel. Met deze visuele indeling wordt het een stuk makkelijker om verschillende emoties te kunnen duiden en uit te leggen.

> BESTEL de EmotiePoster ik voel (me)…
A2-formaat: 420 x 600 mm wordt verzonden in stevige verzendkoker

> TIP !  (van juf Merel)
Hang De EmotiePoster op in de klas of thuis op ooghoogte van het kind! Kinderen vinden het leuk om recht voor de EmotiePoster te kunnen staan. Alle emoties zijn dan goed te zien. De EmotiePoster is op deze manier een handige zoek- of praatplaat waarmee kinderen de emoties die ze gevoeld hebben op een specifiek moment kunnen aanwijzen en benoemen.

Kinderen vinden het leuk om via de poster over hun gevoelens te praten.

Zingend Emoties verkennen

BOOS | VERDRIETIG | BLIJ

Ben jij ook wel eens boos, blij of verdrietig?
Hoor het verschil in de muziek!
Luister mee met het liedje
> ‘Voel jij dat ook wel eens?’

tekst en muziek: André Rooymans © 2003

Voel jij dat ook weleens: zo’n boos gevoel van binnen?
En je weet niet wat je daarmee moet beginnen?
Zo’n boze bui die zomaar in je opkomt
Zo’n boze brom die bonkend in je oor bromt
Dan wil ik stampen, schreeuwen, gillen
Al vindt iedereen mij stom!
Ik voel dat zo van binnen
Maar vraag me niet waarom?


Voel jij dat ook weleens: zo’n droef gevoel van binnen?
En je weet niet wat je daarmee moet beginnen?
Zo’n naar verdriet dat plots’ling in je opkomt
Alsof er zomaar iemand tranen in je oog stompt

Dan wil ik, huilen, janken, snikken
Al vindt iedereen mij stom!
Ik voel dat zo van binnen
Maar vraag me niet waarom?


Voel jij dat ook weleens: zo’n blij gevoel van binnen?
Nou je weet wel wat je daarmee moet beginnen!
Zo’n blije bui die zomaar in je opkomt
Zo’n blij gevoel dat al het blije naar je hart pompt

Dan ga ik dansen, lachen, zingen
Al vindt iedereen mij stom!
Ik voel dat zo van binnen
Maar vraag me niet
Nee vraag me niet
Nee vraag me niet waarom?

ZING en BEWEEG

Zing en beweeg bij een les over emoties in de klas.
TEACHING-TIPS bij het Lekker-in-je-vel-spel:

If you are happy and You Know It Clap Your Hands!

If you’re happy and you know it clap your hands.
If you’re happy and you know it, clap your hands.
If you’re happy and you know it, then your face with surely show it.
If you’re happy and you know it, clap your hands.

HAPPY – clap your hands

ANGRY – stomp your feet

SURPRISED
> say: “Oh my!”

SCARED – shiver and shake
> say: “Oh no!”

SAD – rub your eyes
> say: Boo hoo!

SILLY – make a funny face

… en vul dit rijtje zo zelf maar aan.

TIP > Eindig altijd met het “happy” couplet!

40x EMOTIES Donald Duck

In de Donald Duck vind je allerlei emoties en gevoelens vergroot en lekker overdreven uitvergroot weergegeven :-)))).

Wat is Emotionele Intelligentie [EQ]?

Je begrijpt wat je voelt en snapt dat ook van iemand anders. Zo ga je goed met elkaar om!

> waarnemen
ik kan de verschillen in emoties (h)erkennen bij mijzelf en bij anderen.

> begrijpen
ik begrijp hoe dezelfde gebeurtenis bij mijzelf en bij een ander, verschillende emotionele reacties kan oproepen.

> gebruiken
ik kan mijn emoties gebruiken op een positieve en oplossingsgerichte manier.

> beheersen
ik kan kiezen hoe ik wil reageren op een situatie, ik ben de baas over mijn emoties en gevoelens

emotie
voor WIE?


Voor alle begeleiders van kinderen vanaf 6 jaar. Thuis, privé en professioneel gebruik:
Ouders
Grootouders
Verzorgers
Mantelzorgers
Leerkrachten
Remedial teachers
Intern begeleiders
Mentoren
Kindercoaches
Therapeuten
Maatschappelijk werkers
Logopedisten
Ergotherapeuten
Psychologen
Jeugdhulpverleners

AUTEURS

Het Lekker-in-je-vel-spel is ontwikkeld door:


> Annemariet van Beers

grafisch ontwerper, spelauteur, uitgever

marja baseler
> Marja Baseler
kinderboekenschrijver, educatief auteur en trainer

Reviews
meer dan 40.000 gebruikers