TOP tot TEEN beweegspel
TOP-tot-TEEN
beweegspel [2e]

6 unieke BEWEEGspellen
€ 17,95 (incl. 21% btw)
ISBN 978-90-819302-84
formaat: 95 x 120 x 22 mm

 

 

HELAAS helemaal UITVERKOCHT
Nieuwe druk komt in 2024

INHOUD

 • 40 BEWEEG-opdrachtkaarten
 • 10 kwartet-verzamelkaarten
 • 5 BINGO kaartjes
 • DOWNloadcode voor GRATIS online Handleiding met extra SPELvorm 6 + grote BINGOkaarten op A4-formaat om zelf te printen

40 BEWEEGopdrachten
+ BINGO-spel

BEWEEGPLEZIER VOOR GROOT én KLEIN

NU in groter en stevig bodemdekseldoosje + DownloadCODE voor EXTRA gratis online-producten

links, rechts, voor, achter en wissel om!
Met deze vrolijke TOP-tot-TEEN beweeg-opdrachtkaarten ontdek je spelenderwijs welke bewegingen je nu al kunt maken én hoe je met elkaar bewust en gezond bewegen superleuk combineert met speelplezier! Kun je alle (psycho)motorische bewegingen maken die op de opdrachtkaarten staan? Ze zijn kort en krachtig omschreven met duidelijke illustratie. Je zult zien hoe het je verrast!

Diverse unieke SPELvormen in één doosje: beweegplezier voor klein en groot!
Het TOP-tot-TEEN beweegspel is voor alle kinderen vanaf 4 jaar om samen te spelen met de hele familie (ook ouders én grootouders). Het is thuis individueel te spelen of in groepjes van 2 tot 6 spelers. TOP-tot-TEEN is ook prima met een grote groep te spelen als energizer in de klas of tijdens een (volwassenen-) training, teambuilding of workshop.

Gezond bewegen

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt steeds duidelijker waarom lekker fit zijn en bewegen zo belangrijk en goed zijn. Beweging betekent gezondheid voor nu en voor later.

Het TOP-tot-TEEN beweegspel stimuleert:

 • de motorische ontwikkeling;
 • de motivatie om met meer plezier bewuster te bewegen;
 • de bewustwording van eigen grenzen;
 • de ontwikkeling van lichaamsbesef en lichaamsplan;
 • de vermindering van stress en daardoor een verbetering van de stemming;
 • de alertheid en geeft meer concentratie doordat beide hersenhelften beter samenwerken.

Wordt dit spel gespeeld met meerdere spelers dan wordt daarbij ook nog de sociale ontwikkeling spelenderwijs versterkt.

SAMEN SPELEN
= sociaal-emotionele ontwikkeling versterken!

downloadCODE

Op het Colofonkaartje van dit TOP-tot-TEEN Beweegspel staat een downloadCODE. In de winkelmand kun je deze CODE toevoegen waarmee de EXTRA uitgebreide SPELhandleiding helemaal GRATIS wordt.

top tot teen handleiding om zelf te printendownload bestand om zelf te printen

Dezelfde downloadCODE is ook nog eens te gebruiken om de aanvullende grote BINGOkaarten helemaal GRATIS te kunnen downloaden.

bingo kaarten op A4-formaat

SPEELWIJZE

Op elke kaart staat een beweegopdracht met een ondersteunende illustratie en verduidelijkende tekst.

• Probeer eerst stuk voor stuk alle TOP-tot-TEEN opdrachten. Bewegingen die niet (of te moeilijk) door iedereen te maken zijn, kunnen worden geoefend, aangepast of voorlopig nog even uit het spel worden gehaald.

14 kaarten met ster*
De kaarten met een sterretje zijn speciale bewegingen waarmee ritmische (klap)spellen gespeeld kunnen worden. Deze bewegingen zijn goed te doen met één of meerdere tussenklappen in de handen: zie SPELvorm 4, 5 en 6.

beweegopdrachtkaarten

• SPELVORM 1

TWEE is binnen

 • Schud de kaarten en leg deze als pot blind op tafel.
  De grootste speler begint. Hij pakt de eerste kaart en legt deze open op tafel.
 • De speler voert de beweging van de kaart uit. De overige spelers controleren de beweging. Een medespeler mag om verbetering vragen, mits hij de goede beweging zelf voordoet.
 • Alle spelers doen vervolgens de beweging na.
 • De volgende speler draait een nieuwe kaart van de pot en legt zijn kaart naast de vorige kaart op tafel.
 • Deze speler voert alleen de nieuwe beweegopdracht uit en alle medespelers doen die beweging na.

Zo ontstaat er een hele reeks open kaarten op tafel.
Maar LET op!

 • Draait een speler een kaart van een lichaamsdeel dat al op tafel ligt? Dan roept hij: ‘Twee is binnen en opnieuw beginnen!’
 • De speler mag dan alle open kaarten van de tafel pakken nadat hij de hele reeks bewegingen helemaal goed heeft uitgevoerd. De beurt is dan voorbij.
 • De volgende speler draait een nieuwe kaart. Hij legt deze open op tafel en start zo weer een nieuwe reeks.
 • Ga zo door totdat de laatste kaart van de pot is omgedraaid.

> Wie verzamelt de meeste kaarten?
> TIP Noteer de score per gespeeld spel. Uit hoeveel kaarten bestond de langste reeks bewegingen?

• SPELVORM 2

BeweegBINGO

 • De speler die het hoogste springt mag beginnen en pakt een kaart van de pot. Alle spelers maken eerst de beweging van de getrokken kaart en kijken daarna of deze op hun eigen bingokaart staat.
 • De speler die deze beweging op zijn bingokaart heeft staan, krijgt de kaart.

> De speler die alle 8 kaarten van zijn bingokaart compleet binnen heeft roept: “BINGO!”

grote A4-BINGOkaarten

Op het Colofonkaartje van dit TOP-tot-TEEN Beweegspel staat een downloadCODE. In de winkelmand kun je deze CODE toevoegen waarmee het digitale bestand waarmee je zelf EXTRA grote BINGOkaarten op A4-formaat kunt printen helemaal GRATIS wordt.

download BINGOkaarten op A4-formaat om zelf te printen download bestand om zelf te printen

 

• SPELVORM 3

BEWEEGkwartet

Gebruik bij dit kwartetspel naast de 40 BEWEEG-opdrachtkaarten ook nog alle 10 KWARTETverzamelkaarten.  Leg deze open op tafel. Zo kan iedereen zien welke 4 bewegingen er bij een specifiek kwartet horen. Hoe je dit kwartetspel speelt staat beschreven in de uitgebreide online SPELhandleiding

• De lenigste speler begint. Hij vraagt aan een willekeurige medespeler een kaart. Daarbij moet hij de beweging maken van de kaart die hij wil hebben.

Voorbeeld: de speler vraagt ‘Mag ik van jou van de schouders de wipwap?’ en beweegt daarbij beide schouders om beurten op en neer.

> Wie verzamelt de meeste kwartetten?

• SPELVORM 4

Eéntje erbij?

De speler voert achter elkaar de bewegingen uit van alle open kaarten die op tafel liggen. Voor elke volgende speler komt er telkens één beweegopdracht bij.

Lukt het om de hele reeks uit te voeren zonder onderbreking?

• SPELVORM 5


3-2-1 BeweegREEKS

Gebruik bij deze SPELvorm alleen de 14 opdrachtkaarten met een sterretje*. Dit zijn allemaal speciale bewegingen waarmee ook ritmische klapspelletjes gespeeld kunnen worden. Deze bewegingen zijn goed te doen met één of meerdere tussenklappen in de handen. Probeer dit uit en maak deze SPELvorm simpeler of juist moeilijker met een tussenklap.

Hoe doe je dit spel?
Begin met 2 open kaarten naast de pot. Alle spelers voeren eerst gezamenlijk met elkaar 3x de beweegopdracht van iedere kaart uit. Dan aansluitend iedere kaart 2x. Tenslotte iedere kaart 1x.

Als het lukt komt er iedere keer een kaart bij en wordt de 3-2-1-reeks steeds langer.
> Lukt het om gezamenlijk de beweging in een vast ritme te doen?
> Lukt het ook met een tussenklap?
> Of lukt het ook nog met twee of drie tussenklappen?
> Hoe lang wordt jullie 3-2-1-reeks?
TIP > Zoek bijpassende muziek. Veel speelplezier!


DE ultieme uitdaging!!!

3-2-1 BeweegREEKS met 14 kaarten!

• SPELVORM 6

Dobbel de klapreeks

• De speler met de grootste handen begint en gooit de dobbelsteen. Het aantal ogen geeft aan hoe vaak de beweging moet worden uitgevoerd.

Let OP! Het aantal ogen geeft ook een extra handeling aan! Wissel de volgorde van de kaarten. Voer elke beweging 1 of meerdere keren uit. Maak een tussenklap met je handen. Leg er eerst een extra kaart bij of pak er een weg uit de rij.

• Is de opdracht goed gelukt? Dan mag de speler een nieuwe kaart aanleggen voor de volgende speler. Zo kan de klapreeks steeds langer worden.

Hoeveel kaarten wordt de reeks? Lukt het om alle 14 kaarten in een reeks op tafel te krijgen?

Deze spelvorm is extra.
SPELvorm 6 staat alleen beschreven in de uitgebreide online SPELhandleiding

• BEWEEG en GROEI !

Psychomotoriek

De psychomotorisch remedial teacher gebruikt het lichaam als instrument, vanuit het inzicht dat lichaam en geest elkaar wederkerig beïnvloeden. Spel en bewegen zijn steeds de invalshoek. De hulp richt zich niet alleen op kinderen met motorische problemen, maar evenzeer op kinderen met leer- en gedragsproblemen.

Een psychomotorisch kindercoach maakt in de begeleiding gebruik van creatief en therapeutisch spel en verschillende bewegingsvormen en weet hoe de bewegingsontwikkeling verloopt en wat de invloed hiervan is op gedrag en leren. Wanneer er een verstoring is in deze ontwikkeling weet de Psychomotorisch Kindercoach welke bewegingsvormen ingezet kunnen worden om de balans weer te herstellen zodat het kind weer verder kan groeien.

VERBINDING tussen LIJF en BREIN
Psychomotoriek heeft letterlijk te maken met de verbinding tussen het lijf (motoriek) en het brein (psyche). Het brein stuurt het lichaam aan, en de manier waarop het lijf functioneert heeft invloed op het functioneren van het brein zowel bij gedrag als bij leren.

BEWEGEN maakt GROEI mogelijk
Heeft een kind moeite met het reguleren van emoties? Heeft het last van faalangst, weinig zelfvertrouwen? Gedraagt een kind zich druk of juist teruggetrokken, reageert het gevoelig op de omgeving of kan zich moeilijk concentreren? Dan is het fijn om met behulp van beweging en spel verandering in het denken, voelen en doen tot stand te brengen. Het kind krijgt hierdoor de bevestiging dat het alle eigenschappen en kwaliteiten in zich heeft om zichzelf te zijn waardoor het steviger in de schoenen komt te staan en zelf ontdekt hoe het beter kan omgaan met problemen die het tegenkomt.

beter in BALANS
Een kind kan weer op weg geholpen worden wanneer het uit balans is met een positieve en oplossingsgerichte begeleiding. Via spel en bewegingsactiviteiten worden kinderen uitgenodigd hun motorische, cognitieve en sociaal emotionele vaardigheden te vergroten. Het motiveert kinderen:
• bij het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden;
• het omgaan met hun emoties;
• het ontdekken en inzetten van hun kwaliteiten en hulpbronnen;
• en het versterken van hun zelfbeeld en zelfvertrouwen.

… meer LEREN?

De Opleiding tot Remedial Teacher Psychomotoriek geeft een specialisatie in de hulp aan kinderen die in hun ontwikkeling zijn vastgelopen of in een gevarenzone dreigen te geraken. Vanuit meerdere bewegingstheorieën worden begeleidingsmethoden aangereikt, die je al doende integreert. Naast de curatieve zorg komt ook de preventieve zorg aan bod. Tevens is er aandacht voor het overdragen van vaardigheden aan de leerkracht.  Deze opleiding is voor leerkrachten, remedial teachers in het primair onderwijs, vakleerkrachten lichamelijke opvoeding van kinderen tot 13 jaar en voor kinderfysiotherapeuten.

De Opleiding Psychomotorisch Kindercoach is een zelfstandige opleiding op (Post) HBO niveau voor iedereen die met kinderen werkt of wil gaan werken, waarin je leert hoe je kinderen op psychosociaal gebied kunt begeleiden met behulp van beweging en spel om het kind weer terug in balans te krijgen.

 

voor WIE?

leeftijd 4-104 jaar
1-24 spelers
Het TOP-tot-TEEN beweegspel is voor alle begeleiders van kinderen vanaf 4 jaar. Thuis, privé en/of professioneel gebruik:
Ouders
Grootouders
Verzorgers
Leerkrachten
Remedial teachers
Intern begeleiders
Mentoren
Kindercoaches
Therapeuten
Maatschappelijk werkers
Logopedisten
Ergotherapeuten
Psychologen
Jeugdhulpverleners

AUTEUR


Annemarie Muysert-Baars
lokaal- en schoolconsulent SWV BePO bij Samenwerkingsverband Betuws Passend Onderwijs

Het TOP-tot-TEEN-spel is in de praktijk ontwikkeld door Annemarie op basis van haar jarenlange ervaring als leerkracht, psychomotorisch Remedial Teacher en SoVa-trainer in het (speciaal) onderwijs.

illustraties

Roger Klaassen
• Roger Klaassen